Adborth ‘Dod o hyd i swydd’

Page 1 of 3

Closes 31 Dec 2019

Adborth

1. Pam ydych wedi ymweld â Dod o hyd i swydd heddiw? (Dewiswch bob un sy'n berthnasol)

2. Pa mor hawdd neu anodd oedd i wneud yr hyn roeddech eisiau ei wneud heddiw?

3. Pa mor debygol ydych o argymell Dod o hyd i swydd i eraill?

4. Pa mor hir ydych wedi bod yn defnyddio Dod o hyd i swydd?

5. Os oes unrhyw beth wedi sefyll allan wrth ddefnyddio Dod o hyd i swydd, neu os oes unrhyw beth arall yr hoffech roi gwybod i ni amdano, dywedwch wrthym gan ddefnyddio'r blwch isod.